KOULUTUKSET

Varsinaisessa työssäni sosiaali- ja terveysalalla toimin paitsi hoitajana niin myös uhka- ja väkivaltatilanteiden hallintaa antavana kouluttajana. Viimeisen 15 vuoden aikana olen kouluttanut niin sosiaali- ja terveysalalla kun koulutoimessa toimivia ihmisiä hallitsemaan erilaisia työssään kohtaamia uhka- ja väkivaltatilanteita. Myös tällä saralla kouluttaudun järjestelmällisesti, alan uusinta tietoa ja taitoa hakien.

Suomessa tarjotaan näitä uhka- ja väkivaltatilanteiden koulutuksia erilaisilla nimillä, mm. HFR, Avekki, MAPA. Pystyn tarjomaan erilaisia räätälöityjä kursseja työyhteisöillä uhka- ja väkivaltatilanteiden hallitsemiseen.

Kurssit pitävät sisällään sekä teoriapohjaista opiskelua ja käytännönharjotteita, irtautumisharjotteita tai kiinnipitämisharjotteita. Kaikki tarjomani koulutussisällöt räätälöidään aina kohderyhmän mukaan ja voivat olla pituudeltaan muutaman tunnin irtautumisharjotteista aina 2-5 päivän kursseihin. Ota rohkeasti yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän työntekijäryhmälle sopiva koulutuskokonaisuus.

Hinnasto

Kaikki hinnat räätälöidään erillisen tarjouksen mukaan. Tarjouksessa on eriteltynä ALV osuus.