2011 Itsenäisyyspäivä

Itsenäisyyspäivä 2011
MG 1796 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. : 2011, Finland, flag, Itsenäisyyspäivä, paraati, Suomenlippu, Suomi, Tampere  IMG 2868 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Kalustoesitteylyä: Lähivalvontatutka. : 2011, Itsenäisyyspäivä, lähivalvontatutka, paraati, Tampere  IMG 2869 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Kalustoesittely: Leopard 4A2 panssarivaunu. : 2011, Itsenäisyyspäivä, Leopard 2A4, panssarivaunu, paraati, Tampere, tank 
IMG 2870 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Kalustoesittelyä: AMOS kranaatinheitin vaunu. : 2011, AMOS, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  IMG 2871 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Kalustoesittely. Ilmavoimat sammutusyksikkö. L242. : 2011, Ilmavoimat, Itsenäisyyspäivä, L242, paraati, sammutusyksikkö, Tampere  IMG 2872 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Kalustoesittelyä. Raskasraketeinheitin. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, raskasraketinheitin, Tampere 
IMG 2873 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Raskasraketinheitin. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, raskasraketinheitin, Tampere  IMG 2874 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Kalustoesittelyä. Hornet lentäjän kypärä. : 2011, Hornet, Itsenäisyyspäivä, kypärä, paraati, Tampere  IMG 2876 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Kalustoesittelyä. Patria AMV. Miehistönkuljetusvaunu. : 2011, AMV, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere 
IMG 2879 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Kalustoesittelyä. AMOS kranaatinheitin vaunu. : 2011, AMOS, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  IMG 2881 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Lippulinna. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  IMG 2901 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraatikatselmus. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, paraatikatselmus, Tampere 
IMG 2928 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraatikatselmus. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, paraatikatselmus, Tampere  IMG 2931 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraatikatselmus. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, paraatikatselmus, Tampere  IMG 2951 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere 
MG 1712 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1717 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1724 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere 
MG 1725 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1727 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1729 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere 
MG 1731 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1741 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. NH90 keskiraskas kuljetushelikopteri. : 2011, helikopteri, Itsenäisyyspäivä, NH90, paraati, Tampere  MG 1746 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. NH90 keskiraskas kuljetushelikopteri. : 2011, helikopteri, Itsenäisyyspäivä, NH90, paraati, Tampere 
MG 1748 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1749 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1751 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere 
MG 1753 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1755 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1756 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere 
MG 1759 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1764 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1766 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere 
MG 1768 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1771 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1773 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere 
MG 1806 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. Patria AMV miehistönkuljetusvaunu. : 2011, AMV, Itsenäisyyspäivä, miehistönkuljetus vaunu, paraati, Tampere  MG 1809 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. Patria AMV miehistönkuljetusvaunu. : 2011, AMV, Itsenäisyyspäivä, miehistönkuljetus vaunu, paraati, Tampere  MG 1811 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. Patria AMV miehistönkuljetusvaunu. : 2011, AMV, Itsenäisyyspäivä, miehistönkuljetus vaunu, paraati, Tampere 
MG 1813 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1820 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. Patria AMV AMOS. : 2011, AMOS, AMV, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1822 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. Pasi. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Pasi, Tampere 
MG 1824 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1825 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1830 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. Raskas raketinheitinvaunu. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere 
MG 1838 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1841 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1844 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere 
MG 1848 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1853 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1859 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere 
MG 1862 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1866 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1867 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere 
MG 1870 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1874 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1877 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere 
MG 1879 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1882 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1884 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere 
MG 1891 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1896 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1902 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere 
MG 1906 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1908 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1926 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere 
MG 1930 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1936 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1939 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere 
MG 1946 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1948 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1951 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere 
MG 1954 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, Tampere  MG 1967 Itsenäisyyspäivä 6.12.2011. Tampere. Paraati. Sotilassoittokunta. : 2011, Itsenäisyyspäivä, paraati, sotilassoittokunta, Tampere